דוגמאות של יצירות

(קליק שמאלי על התמונה יגדיל אותה)

                                                   פסלים מקרמיקל חום - טרקוטה                                                 

 

 
 

30x25  ס"מ

28x10  ס"מ

38x30  ס"מ

23x25 ס"מ

 

 

                                                  

                                                                     פסלים מקרמיקל לבן - קררה

 
 

 

 

25x15  ס"מ

28x30  ס"מ

30x30  ס"מ

25x28  ס"מ

40x30  ס"מ

 

 

 
      

                                                           א מ נ ו ת    ש י מ ו ש י ת

 
 

 
  מזוזה

 

חמסה

 

מעמד למפיות מגש מחזיקי קטורת "משרדית" נושא קיסמים